ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΕΔΟΕ
Το Νέο Nομικό Πλαίσιο ανακύκλωσης ΟΤΚΖ
Το ΠΔ116(ΦΕΚ81Α/05.03.04) καθορίζει το νομικό πλαίσιο για τη διαχείριση των ΟΤΚΖ. Πιο συγκεκριμένα, θεσπίζει τα μέτρα, τους όρους και τα προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση ΟΤΚΖ, των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα ΟΤΚΖ.
Τα άρθρα του προεδρικού διατάγματος στοχεύουν στη κατά προτεραιότητα πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων από τα οχήματα. Επιπροσθέτως επιδιώκουν την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και τις άλλες μορφές αξιοποίησης των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και των κατασκευαστικών τους στοιχείων. Παράλληλα στοχεύουν στη μείωση της ποσότητας των προς διάθεση αποβλήτων.
Διαβάστε περισσότερα…

Υπουργείο Μεταφορών
Οριστική διαγραφή αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας από τα οικεία μητρώα λόγω καταστροφής διάλυσης ή οριστικής εξαγωγής του στο εξωτερικό.
ΠΡΟΣΟΧΗ!! Η διαδικaσία που περιγράφεται παρακάτω εφαρμόζεται ΜΟΝΟ στους νομούς της χώρας όπου δεν λειτουργούν μονάδες ανακύκλωσης οχημάτων.
Στους νομούς της χώρας όπου λειτουργούν μονάσδες ανακύκλωσης (δες και στο http://www.edoe.gr/default.asp?lang=GR&id=40) η παράδοση των οχημάτων στις μονάδες ανακύκλωσης είναι υποχρεωτική.
Διαβάστε περισσότερα…

Εθνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης ΕΟΑΝ
Τι είναι ανακύκλωση
Η εναλλακτική διαχείριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα βασίζεται στην ιεραρχία διαχείρισης αποβλήτων όπως αυτή απεικονίζεται στην παρακάτω πυραμίδα. Όσο υψηλότερα βρίσκεται μια επιλογή για τη διαχείριση των αποβλήτων τόσο περισσότερο επιθυμητή είναι. Η πυραμίδα διαχείρισης αποβλήτων αποτυπώνεται στην Θεματική Στρατηγική της Ε.Ε. για την Πρόληψη και την Ανακύκλωση των Αποβλήτων που έχει μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία με τον νόμο 4042/2012.
Διαβάστε περισσότερα…

Υπουργείο Περιβάλλοντος
Ανακοίνωση σχετικά με τις παρατάσεις των προθεσμιών της ρύθμισης των αυθαιρέτων και του μέτρου της απόσυρσης Ι.Χ. αυτοκινήτων και μικρών φορτηγών
Διαβάστε περισσότερα…