ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ Ι.Χ.Ε.
1. ΓΝΗΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

2. ΓΝΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

3. ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ Κ.Ο.ΑΝ.Ο. ΑΕ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑ ΚΕΠ Η΄ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

5. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ (ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ, ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ)

6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑ ΚΕΠ Η΄ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ