ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 ΘΕΣΗ ΛΑΚΚΑ ΚΑΤΣΑΡΗ
 ΝΕΑ ΖΩΗ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
 ΤΚ: 19300
 ΤΘ: 50042
 ΤΗΛ: +30 210 55 96 355 -64 -71 -81
 FAX: +30 210 55 96 338
 ΚΙΝ: +30 6951 089 999
 e-mail: info@koano.gr
 
 

Στείλτε μας τα σχόλια σας μέσω
της ηλεκτρονικής μας φόρμας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΜΕΣΩ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΕΣΩ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ