ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕΧΡΙ 3/5 ΤΟΝΟΥΣ
o ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
o ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
o ΤΙΣ ΓΝΗΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
o ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ Κ.Ο.ΑΝ.Ο. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑ ΚΕΠ Η΄ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
o ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
o ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΣΑΣ (ΟΧΙ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΑ ΤΕΛΗ!!!)
o ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 105 (ΕΠΙΘΥΜΩ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥ ΜΑΡΚΑΣ ΤΑΔΕ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΔΕ)
o ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑ ΚΕΠ Η΄ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
o ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑ ΚΕΠ Η΄ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ