Δικαιολογητικά

Διαδικασίες και διακιολογητικά για την οριστική διαγραφή - απόσυρση του οχήματός σας

Δείτε αναλυτικά όλες τις διαδικασίες και τα έντυπα που απαιτούνται για την οριστική διαγραφή – απόσυρση του οχήματός σας. Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει (επιβατικό, φορτηγό ή μηχανή/scooter) και κατεβάστε τα απαραίτητα έγγραφα.  Δείτε επίσης τη διαδικασία που απαιτείται για ειδικές περιπτώσεις όπως καμμένο όχημα, απώλεια πινακίδας, άδειας ή βιβλίο μεταβολών (για φορτηγά).

Επιβατικά: Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά για ανακύκλωση Φορτηγών

Φορτηγά: Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά για ανακύκλωση Δικύκλων

Δίκυκλα: Απαραίτητα Δικαιολογητικά