ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ

ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 2000

Συμπληρώστε την φόρμα μας και τις υπεύθυνες δηλώσεις για την απόσυρση – διαγραφή. Μπορείτε να μας τις παραδόσετε μαζί με το όχημα σας.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα, είτε πατώντας αριστερό κλικ απ’ όπου μπορείτε να εκτυπώσετε είτε πατώντας δεξί κλικ για να την αποθηκέυσετε όπου επιθυμείτε.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ι.Χ.Ε.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΙΧΕ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΕ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΕ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ο.Ε., ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε.Ε., ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Π.Ε.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Ε., ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε.Ε., ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε.Π.Ε. ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕΧΡΙ 3/5 ΤΟΝΟΥΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕΧΡΙ 3/5 ΤΟΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Μηχανογραφημένη Πράξη Οριστικής Διαγραφής (Εγγραφο Word)
Μηχανογραφημένη Πράξη Οριστικής Διαγραφής (Εγγραφο PDF)