Απόσυρση του αυτοκινήτου

Η «3A» έχει τη δυνατότητα να αναλάβει την απόσυρση του αυτοκινήτου σας και να διενεργήσει όλες τις τυπικές διαδικασίες που χρειάζονται σύμφωνα με το νόμο, για να αποσυρθεί και να ανακυκλωθεί το παλαιό σας όχημα.

8 σημεία-σταθμοί στο «ταξίδι» του αυτοκινήτου σας προς την απόσυρση και ανακύκλωση!
1) Συμπληρώνετε μια τηλεφωνική, ή διαδικτυακή αίτηση ενδιαφέροντος με τα στοιχεία του αυτοκινήτου σας.
2) Η «3A» παραλαμβάνει με γερανό το όχημα σας, από το σημείο που βρίσκεται.
3) Η «3A» αποστέλει τα απαραίτητα έγγραφα στο Υπουργείο Συγκοινωνιών για να γίνει η διαγραφή του οχήματος από το όνομα σας.
4) Γίνεται αφαίρεση όλων των υγρών του οχήματος σας και αποθήκευση σε ειδικές δεξαμενές.
5) Ολοκληρώνεται η διαδικασία της διαγραφής ή της απόσυρσης του οχήματος.
6) Το όχημα σας αποσυναρμολογείται, καταχωρείται σε Data Base και ξεκινάει η ανακύκλωση.

Βρείτε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για την απόσυρση του αυτοκινήτου σας, στο «απόσυρση με ένα κλικ» στη βάση της σελίδας!