Ανακύκλωση του αυτοκινήτου

Η ανακύκλωση, και πιο ειδικά των αυτοκινήτων, για εμάς δεν είναι απλά μια εμπορική δραστηριότητα, αλλά μια «θέση ζωής». Είναι μια παγκόσμια ιδέα που πιστεύουμε και υπηρετούμε πιστά, προσφέροντας τη γνώση και την εμπειρία μας στον ιδιοκτήτη αυτοκινήτου που ευαισθητοποιείται για το Περιβάλλον και συμμετέχει ενεργά, παίρνοντας την απόφαση να δώσει το όχημά του για ανακύκλωση όταν αυτό εξαντλήσει τα χρόνια ζωής του.

Τα οφέλη της ανακλύκλωσης αυτοκινήτου:
1) Ο ιδιοκτήτης βρίσκει την πλέον συμφέρουσα, αλλά και οικολογικά σωστή, διέξοδο στο πρόβλημα: «τι θα κάνω με το παλιό μου αυτοκίνητο».
2) Το όχημα, παραλαμβάνεται, αποσυναρμολογείται και όλα τα χρήσιμα μέρη του προωθούνται σαν ανταλλακτικά, μπαίνοντας έτσι σε έναν νέο κύκλο ζωής, ενώ τα «άχρηστα» μέρη του, ξαναγίνονται χρήσιμα, μέσω της ανακύκλωσης μετάλου ή ελαστικών!
3) Δίνοντας ένα αυτοκίνητο για ανακύκλωση, βοηθάς την πόλη σου, να «αναπνεύσει» από τα «αχρηστευμένα» και παρατημένα αυτοκίνητα, που πολύ συχνά βλέπουμε στους δρόμους της.
4) Με την ανακύκλωση αυτοκινήτου, βοηθάς στην πραγματική Οικονομία, αφού τελικά το μεγαλύτερο μέρος ενός αυτοκινήτου, μπορεί να «δώσει ζωή» μέσω των υλικών του, σε άλλα αντικείμενα!

Βρείτε όλες τις πληροφορίες και τα απαιτούμενα έγγραφα για την ανακύκλωση του αυτοκινήτου σας, στις σχετικές επιλογές στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας!